Porządek nabożeństw 9. - 16.10.2022

Ogłoszenia duszpasterskie


„ Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. ” (św. Teresa z Lisieux )

09.10.2022 – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

6.30 - W intencji pielgrzymów udających się do Matki Bożej Królowej Pokoju do Medjugoria. 

7.30 – Za + Ludmiłę Pupek w 19 rocznicę śmierci, + córkę Janinę. 

9.30Rudnik : Za + Franciszka Machej w 4 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące. 

11.00 – Za ++ Eugeniusza, Marcina, Małgorzatę, Rudolfa Machej, Elżbietę, Henryka Rudol, ++ z rodzin Machej, Rudol, Budzik, Żyła Kołatek i Podstawny. 

16.30 - Różaniec 

17.00 – 1. Za + Dominikę Tumas, jej dziadków Annę, Józefa Foltyn, Bolesława Moj, wszystkich ++ z rodzin, Foltyn, Moj, Sławiński i Belchowski. 

2. Z okazji 17 urodzin Wojciecha z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Dary Ducha Świętego i opiekę Opatrzności Bożej

10.10.2022 - Poniedziałek 

16.30 - Różaniec 

17.00 – Za ++ rodziców Helenę, Franciszka Goryczka, brata Bogusława, ++ z rodziny.

11.10.2022 - Wtorek 

16.30 - Różaniec 

17.001. Za ++ Jana, Stefanię Herma, Małgorzatę, Erwina Mikszan, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron. 

2. Za ++ Zofię, Franciszka Chudy, ++ z rodzin Hawełka, Żyła, Kuchejda, Brzózka, Chudy, Lach, Sabiniok, Płaczek; domostwo do Opatrzności Bożej.

12.10.2022 - Środa

16.00 Rudnik : Za ++ Stefanię, Emila Janota, syna Józefa, synową Marię, Stefanię, Leona Siąkała, ++ z rodzin Janota, Siąkała, Pietrzyk, Kuboszek, dusze w czyśćcu cierpiące. 

16.30 Różaniec 

17.00 – Za ++ Alojzego, Zofię Handzel, 2 synów, ++ z rodzin Handzel i Szuster.

13.10.2022 - Czwartek Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

16.00Nabożeństwo Fatimskie - Różaniec

17.00 - 1. Za + Edwarda Jurgałę, ++ rodziców, teściów, dziadków z obu stron, ++ z rodziny. 

2. Za ++ Bronisławę Glajcar, jej męża Jana, + syna, synową, dusze w czyśćcu cierpiące.

14.10.2022 - Piątek 

16.00 - Rudnik : Za ++ Jana Hanzel, rodziców, Joannę, Józefa Węglorz, syna Franciszka, Annę, Jana Kowalski, Helenę, Karola Herman, siostrę Emilię, ++ z rodzin Hanzel, Herman, Kowalski; domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.30 - Różaniec

17.00 - Za + Helenę Mitas w 13 rocznicę śmierci, + męża Tadeusza w 7 rocznicę śmierci, rodziców, braci Władysława i Franciszka, ++ Bronisława, Alojzego, Annę, Józefa, Halinę Stuchlik, ++ całe pokrewieństwo.

15.10.2022 - Sobota Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 

8.00 – Za ++ rodziców Elżbietę, Henryka Cyrzyk, dziadków Ludwinę, Józefa Cyrzyk, Joannę, Józefa Nowak, + wujka Ottona, + Andrzeja Zelik. 

16.30 - Różaniec 

17.00 - Za + Alojzego Staniek w 6 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Karas, Staniek, Gołdyn.

16.10.2022 - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 - Za + żonę Annę Szczyrba w 6 rocznicę śmierci, ++ rodziców Józefa i Annę. 

9.30 - Rudnik : Za + Amalię Bijok w 16 rocznicę śmierci, + męża Edwarda.

11.00 – Za ++ Helenę, Stanisława Gabzdyl, Bronisławę Wróbel, Jana Szajter, Józefa Tomicę, ich rodziców.

16.15 - Różaniec z nabożeństwem papieskim

17.00 - 1. Za ++ Mateusza Gremlik, syna Tadeusza.

2. Za ++ Józefa, Annę Czepczor, synów Tadeusza i Józefa, Zofię, Józefa Machej, syna Bolesława, Helenę, Stefana Rom, dusze w czyśćcu cierpiące.