Porządek nabożeństw 9.-16.01.2022

Ogłoszenia duszpasterskie


„ Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.”  (św. Teresa z Lisieux )

09.01.2022 - NIEDZIELA - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

7.30 – Za + Jarosława Koczy w 17 rocznicę śmierci, ++ dziadków oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej. 

9.30 - Rudnik : Za ++ rodziców Otylię, Gustawa Wawrzyczek, siostrę Lidię, dziadków z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00 – Za + Teresę Chrobak – od Doroty i Waldemara Mikler. 

16.30 - Nieszpory 

17.001. Za + Pankracego Kamińskiego – od wnuka Tomasza z rodziną z Rybnika. 

2. - Za + Karola Sufa – od Grzegorza Sufy z rodziną.

10.01.2022 - Poniedziałek 

17.00 – Za + Tadeusza Węglorz – od kolegów i koleżanek z targu. 

18.00 – MSZA KOLĘDOWA – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na wszystkie dni Nowego Roku dla rodzin z dzielnicy PUDŁOWIECDÓŁ ; STATEK I ; PRAWA STRONA PIOTRÓWKI - / p. Stoszek i Żyła /

11.01.2022 - Wtorek 

17.00 - 1. O radość wieczną dla + Bronisława Łojko i wszystkich ++ członków VI Róży Żywego Różańca. 

2. Za + Agnieszkę Kwik – od Zofii Kwik z Nawojowej. 

18.00 – MSZA KOLĘDOWA - O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na wszystkie dni Nowego Roku dla Rodzin z dzielnicy – ŁUBOWIEC I i STAWISKA

12.01.2022 - Środa 

16.00 - Rudnik : Za ++ Stefanię, Leona Siąkała, rodziców, pokrewieństwo z obu stron, ++ Stefanię, Emila Janota, syna Józefa, synową Marię, ++ rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 

17.00 – MSZA KOLĘDOWA – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na wszystkie dni Nowego Roku dla Rodzin z dzielnicy – RUDNIKPORZĘDŹ i BERESTECZKO 

17.00 - 1. W intencji Moniki i Katarzyny w 40 rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu. 

2. – Za + Barbarę Piesta - od córki Patrycji z rodziną. 

18.00 – MSZA KOLĘDOWA – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na wszystkie dni Nowego Roku dla Rodzin z dzielnicy - PODKACZOKWYGODA - /całość /

13.01.2022 - Czwartek

17.001. Za + Teresę Chrobak – od dzieci wujka Bolka z rodziną.

2. Za + Pankracego Kamińskiego – od rodzin Kąkol, Podgórski, Handzel, Brychcy.

18.00 – MSZA KOLĘDOWA: – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na wszystkie dni Nowego Roku dla Rodzin z dzielnicy LEWA STRONA PIOTRÓWKI - / p. Klocek – p. Kuchejda /; ODNÓŻKA – p.p. Grzybek, Chmiel, Żyła /

14.01.2022 - Piątek

16.00 - Rudnik : Za + Irenę Ćwięczek w 1 rocznicę śmierci.

17.00 - Za + Jolantę Ćwiertnia – od rodziny Kawończyk.

18.00 - MSZA KOLĘDOWA: O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na wszystkie dni Nowego Roku dla Rodzin z dzielnicy STATEK II - /cała ul. Cieszyńska/ oraz OS. „ KAROLINKA” - / p.p. Foltyn, Łazarz, Rom /

15.01. 2022 - Sobota

8.00 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny, Dary Ducha Świętego dla wnuków i pokój dla Świata.

9.00 - MSZA KOLĘDOWA: O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na wszystkie dni Nowego Roku dla Rodzin z dzielnicy ŁUBOWIEC II i ŚWIERCZYNIEC

17.00 - 1. Za + Teresę Chrobak – od Anny, Piotra Piekarz z rodziną.

2. Za + Bronisława Niemczyk , ++ rodziców i 2 braci - od rodzin Grygierek i Kocur.

16.01.2022 - II NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 - Za + Agnieszkę Kwik – od Małgorzaty z rodziną z Nawojowej.

9.30 - Rudnik : Za + Karola Czendlik.

11.00 – Za + Tadeusza Węglorz – od rodziny Stoszek.

16.30 - Nieszpory

17.00 - 1. Za + Pankracego Kamińskiego – od wnuka Krystiana z rodziną z Jaworza.

2. Za + Karola Sufa – od Marii, Jana i Rafała Sufa z Bystrej

21.00 Apel Jasnogórski