Porządek nabożeństw 6.-13.12.2020

Ogłoszenia duszpasterskie


06.12.2020 II NIEDZIELA ADWENTU

7.30 Za ++ Annę, Karola Wija, 3 córki, ++ Karola Smelik, 2 żony : Adolfinę i Magdalenę, 4 synów, synową i zięcia.

9.30 Rudnik : Za ++ Wandę Gabzdyl, Annę, Pawła Gabzdyl, Marię, Józefa Panek, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Z okazji 60 urodzin Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 W 60 rocznicę urodzin Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Opatrzności Bożej.

07.12.2020 Poniedziałek Wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

17.00 Roraty : Za ++ Leokadię, Franciszka Przywara, Barbarę Żelińską, Jadwigę, Leona, Irenę Małecki, Stanisława Jurgałę.

08.12.2020 Wtorek UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

17.00 1. Za + mamę Marię Szajter, dziadków Marię, Jana Stoszek, Annę, Ferdynanda Bierski, Marię, Józefa Szajter, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. Za ++ Annę, Władysława Straszak, ++ z rodzin Bromblik i Straszak.

09.12.2020 Środa

16.00 Rudnik : Za ++ Emilię, Leona Gabzdyl, córkę Helenę, rodziców z obu stron, Leona Machej, rodziców, dziadków; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Roraty : Za ++ Stanisława Kuchejdę, córkę Jolantę, Stefanię, Józefa Kuchejda, Zofię, Franciszka Żyła, braci Bolesława, Józefa, Franciszka Żyła, Zofię, Franciszka Chudy, Andrzeja, Marka i Bożenę Żyła, Dariusza Brzózkę dusze w czyśćcu cierpiące.

10.12.2020 Czwartek

17.00 Roraty : 1. Za ++ mężów Zbigniewa i Stanisława, ich rodziców, ++ Julię, Michała Krupa, 4 siostry, 3 braci, teściów Jana i Annę Kubala, + Czesława Guzika, ++ z rodzin Nieć i Guzik, ++ Otylię Wieliczka i Bronisławę Klocek.

2. Za ++ Zofię Drałus w 4 rocznicę śmierci, brata Michała, ++ rodziców.

11.12.2020 Piątek

16.00 Rudnik : Za ++ Annę Zahraj, męża Bolesława, syna Zygmunta, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Roraty : Za ++ Jana, Joannę, Emilię Bijok, Józefa, Annę, Martę Żyła, Alojzego, Marię Brzezina, Piotra Sobótkę, Emila, Marię Bijok ; domostwo do Opatrzności Bożej.

12.12.2020 Sobota

8.00 Roraty : Za + Tadeusza Kubok, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

17.00 Za + ojca Franciszka Kłósko; domostwo do Opatrzności Bożej.

13.12.2020 III NIEDZIELA ADWENTU

7.30 Za ++ Marię, Józefa Stuchlik, ich rodziców, ++ Erwina, Franciszka, Wandę Lebioda, dusze w czyśćcu cierpiące; za rodzinę do Opatrzności Bożej.

9.30 Rudnik : Za ++ Genowefę, Józefa Handzel, rodziców z obu stron, ++ Antoniego Żerdkę, Józefa Greń, ++ z rodzin Handzel i Tomica, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ Helenę, Leona Wawrzyczek, ++ z rodzin Wawrzyczek i Gawłowski.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za ++ Helenę, Stanisława Gabzdyl, Bronisławę Wróbel, Jana Szajter, Józefa Tomicę, ++ ich rodziców.