Porządek nabożeństw 5.-12.06.2022

Ogłoszenia duszpasterskie


„ Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.” (św. Teresa z Lisieux )

05.06.2022 - NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

7.30 – Za ++ Pawła Jegierskiego w 20 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej. 

9.30 – Rudnik : Za ++ Antoniego Żerdka, Józefa Greń, Genowefę, Józefa Handzel, Elżbietę, Jana Żerdka, ++ z rodzin Handzel, Tomica, Żerdka; domostwo do Op. Bożej. 

11.00 – Dziękczynna – z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Opatrzności Bożej i zdrowie dla Jadwigi – z okazji 90 urodzin. 

16.30 - Nabożeństwo do NSPJ - w kaplicy Opatrzności Bożej 

17.00 – Kaplica Opatrzności Bożej : 1. Za ++ Bolesława Wątrobę, rodziców Annę i Bolesława, brata Henryka, Jana, Marię Stoszek, Andrzeja Paruzel, Jadwigę, Józefa Pala. 

2. Za ++ Wandę Gabzdyl, Annę, Pawła Gabzdyl, Marię, Józefa Panek, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

06.06.2022 - Poniedziałek - ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA 

7.30 - Za + Jana Tomicę – od brata Józefa z rodziną. 

16.00 – Rudnik : Za ++ Justynę Czendlik, męża, 2 synów, synową, wszystkich ++ z rodziny Szkaradnik. 

17.00 – Za ++ Emilię Bijok, Jana, Joannę Bijok, Emila, Marię Bijok : domostwo do Opatrzności Bożej.

07.06.2022 - Wtorek 

17.00 - Za + Alojzego Kula w 15 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, siostrę, 4 szwagrów, szwagierkę Helenę, dusze w czyśćcu cierpiące. 

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Karola Hermana, rodziców, żonę Helenę, ++ Franciszka i Joannę, siostrę Emilię, brata Wincentego.

08.06.2022 - Środa - Wspomnienie Św. Jadwigi Królowej 

16.00 – Rudnik : Za + Helenę Parchańską – od sąsiadów Gabzdyl, Wiśniewski. 

17.00 – Za ++ Wiktora Gabzdyl, 2 żony : Zofię i Martę, Karola Gabzdyl, żonę Zuzannę, Annę Gabzdyl, Karola Gabzdyl, żonę Marię, Franciszka Szczypkę, żonę Marię, Bronisława Danielczyka, brata Wincentego, żonę Helenę, + Ks. Tadeusza Czerneckiego, siostrę Elżbietę.

09.06.2022 - Czwartek - ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 

17.00 - Za ++ rodziców Zofię, Ferdynanda Świeży, rodziców z obu stron, zięciów Józefa i Bronisława, ++ z bliższej i dalszej rodziny ; domostwo do Opatrzności Bożej. 

18.00 – Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ mamę Ernestynę Wawrzyczek w 3 rocznicę śmierci, męża Henryka, ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo.

10.06.2022 - Piątek 

16.00 Rudnik : Za ++ Justynę, Józefa Machej, Władysława Balcarek, Mateusza Wróbel, Józefa Ćwięczek, Tomasza Przeor, Zofię, Jana Parchański; domostwo do Opatrzności Bożej. 

17.00 - Za + Marię Matuszek w 1 rocznicę śmierci, +męża Józefa, ++ rodziców i pokrewieństwo.

11.06.2022 - Sobota Wspomnienie Św. Barnaby, apostoła 

8.00 - Za + Henryka w 25 rocznicę śmierci, żonę Krystynę, ++ dzieci Małgorzatę, Mirosława i Marka, ++ rodziców i teściów. 

17.00 – Za ++ Stanisława Zyna, Stefanię, Wiktora Botorek, syna Stanisława; domostwo do Opatrzności Bożej.

12.06.2022 - NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

7.30 - Za ++ Zofię Gremlik w 13 rocznicę śmierci, męża Jana, rodziców, teściów, ++ zięcia Edwarda, wnuczkę Jolantę.

9.30 - Rudnik: Za ++ Stefanię, Leona Siąkała, dziadków Monikę, Jana Matuszek, Annę, Ludwika Kuboszek, Justynę, Rudolfa Chmiel, Katarzynę, Wacława Siąkała, ++ z rodzin Siąkała, Matuszek, Chmiel, Tomica, Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 – Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Anny i Józefa z okazji rocznicy ślubu oraz opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

16.30 - Nabożeństwo do NSPJ – w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 - Kaplica Opatrzności Bożej : 1. Za + Alojzego Krzyżowskiego – od kolegów.

2. Za ++ Janinę Zawadka, teściów Franciszkę, Teofila Kowal, ++ z ich rodzin, dusze w czyśćcu cierpiące.