Porządek nabożeństw 4. - 11.12.2022

Ogłoszenia duszpasterskie


„ Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów ” ( św. Teresa z Lisieux )

04.12.2022 II NIEDZIELA ADWENTU 

7.30 - Za ++ męża Tadeusza Smelik, jego rodziców i teściów, ++ rodzeństwo z obu stron oraz szwagra i bratową Helenę. 

9.30 - Rudnik : W intencji Górników i ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo. 

11.00 – W intencji Górników i ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo. 

16.30Nieszpory 

17.00 - Za ++ Wandę, Annę, Pawła Żyła, Jana, Małgorzatę Szewczyk.

05.12.2022 - Poniedziałek 

7.00 - Rudnik - Roraty : - Za + Władysława Szuster – od rodziny Plucińskich z Kalembic. 

17.00 - Roraty : Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę, + o. Ottona.

06.12.2022 - Wtorek Wspomnienie Św. Mikołaja, biskupa 

7.00 – Rudnik - Roraty : Za + Anielę Pucek – od rodzin Parchański i Marek.

17.00 1. Za ++ Marię, Józefa Piekar, ++ z rodziny Gremlik.

2. Za ++ Zofię, Stanisława Widnic.

07.12.2022 Środa Wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

16.00 - Rudnik - Roraty : Za ++ Alojzję, Jana Piekar, synową Anielę, ; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 - Roraty : Za ++ Leokadię, Franciszka Przywara, Barbarę Żelińską, Leona, Jadwigę, Irenę Małeckich, Stanisława Jurgałę.

08.12.2022 Czwartek UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

16.00 - Rudnik : Za + Wiesława Rejak – od siostry Barbary.

16.00 Godzina Święta

17.00 - 1. Za + Barbarę Piesta w 1 rocznicę śmierci, męża Jerzego, dusze w czyśćcu cierpiące; za rodzinę do Opatrzności Bożej. 

2. Za + mamę Marię Szajter, ++ dziadków Marię, Jana Stoszek, Annę, Ferdynanda Bierski, Marię, Józefa Szajter, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

09.12.2022 Piątek

16.00 - Rudnik - Roraty: Za ++ Emilię, Leona Gabzdyl, rodziców z obu stron, + Leona Machej, rodziców, dziadków; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 - Roraty : Za ++ Zofię Drałus w rocznicę śmierci, brata Michała, ++ z rodziny Drałus.

10.12.2022 Sobota 

8.00 - Roraty : Za ++ Anielę, Zygmunta Grzywa.

17.00 Za ++ Stanisława Kuchejdę, córkę Jolantę, Stefanię, Józefa Kuchejda, Zofię, Franciszka Żyła, braci Bolesława, Franciszka, Józefa Żyła, Zofię, Franciszka Chudy, Andrzeja, Marka, Bożenę Żyła, Dariusza Brzózkę, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.12.2022 III NIEDZIELA ADWENTU 

7.30 - Za ++ Jana, Joannę Bijok, córkę Emilię, Józefa, Annę i Martę Żyła, Marię, Alojzego Brzezina, Stefanię, Piotra Sobótka.

9.30 - Rudnik : Za ++ Mariana Kamińskiego, żonę Annę, ++ z rodzin Staśko, Kamiński, ++ Marię, Henryka Gach, Stanisława Piątek, Remigiusza Rebec; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00 – Za ++ Helenę, Leona Wawrzyczek, ++ z rodzin Wawrzyczek i Gawłowski. 

16.30 Nieszpory 

17.00 - 1. Za ++ 2 mężów Zbigniewa i Stanisława, ich rodziców, ++ rodziców Annę i Michała, zięcia Czesława, jego rodziców, braci i siostry, + Otylię.

2. Za + Marcina Machej – w 1 rocznicę śmierci.