Porządek nabożeństw 4.-11.10.2020

Ogłoszenia duszpasterskie


04.10.2020 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

9.30 Rudnik : Za + Helenę Parchańską w rocznicę śmierci, ++ jej rodziców i teściów, siostrę Irenę.

11.00 1. Z okazji 70 urodzin Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w dalszym życiu.

2. Roczki : Grzegorz Marek ; Zuzanna Zahraj

16.30 Różaniec - w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 Kaplica Opatrzności Bożej : 1. Za ++ Józefa, Annę Czepczor, synów Józefa i Tadeusza, Józefa, Zofię Machej, syna Bolesława, Helenę, Stefana Rom, dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Tadeusza Kołatek - od sąsiadów Bierski, Żyła.

05.10.2020 Poniedziałek Wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

16.30 Różaniec

17.00 Za ++ Józefa Swobodę, Jana Handzel, syna Leszka, ++ ojców i teściów; za całe domostwo do Opatrzności Bożej.

06.10.2020 Wtorek

16.30 Różaniec

17.00 1. Z okazji 10 urodzin Szymona z prośbą o Boże błogosławieństwo , Dary Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów oraz o Boże błogosławieństwo dla jego rodziców w 15 rocznicę ślubu.

2. Za + Tadeusza Kołatek - od kolegi Józefa Brychcy

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + Otylię Wieliczka w 2 rocznicę śmierci.

07.10.2020 Środa Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

16.00 Rudnik : Za ++ rodziców Stefanię, Alojzego Tomica, córkę Annę z mężem, ++ rodziców Alojzego, Marię Wawrzyczek, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30Różaniec17.00 1. Za ++ Annę Szajter, mężów Karola i Alojzego, syna Edwarda, Józefa, Marię Szajter, ich synową Marię, ++ z rodziny Matuszek, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

2. Za + Tadeusza Kołatek - od Marii, Władysława i Bożeny z rodziną.

08.10.2020 Czwartek

16.30 Różaniec

17.00 1. Za ++ Joannę, Alojzego Grzybek, wnuczkę Krystynę, dusze w czyśćcu cierpiące, ++ z rodziny Cieślar

2. Za ++ rodziców Zofię, Józefa Żyła, teścia Józefa Stoszka, dziadków z obu stron, wszystkich ++ z bliższej i dalszej rodziny

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za + Zygmunta Zahraj, rodziców Annę i Bolesława, ++ Księży pracujących w naszej Parafii

09.10.2020 Piątek

16.00 Rudnik : Za ++ Stefanię, Jana Parchański, Helenę Parchańską, Karola Spandel, ++ z rodziny.

16.30Różaniec

17.00Msza św. szkolna : Za ++ Stanisława Dalach, jego rodziców, ++ Emilię, Franciszka, Jana Grzybek; domostwo do Opatrzności Bożej

10.10.2020 Sobota

8.00 Za + Annę Szczyrba w 4 rocznicę śmierci, ++ z rodziny.

13.00 Ślub rzym. : Adrianna Machej - Tomasz Hanzel

14.30 Ślub rzym : Kinga Probierz - Kamil Kołodziejczak

16.30 Różaniec

17.00 Z okazji 80 urodzin Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

11.10.2020 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za + Ludmiłę Pupek w 17 rocznicę śmierci, + córkę Janinę.

9.30 Rudnik : Za ++ Karola, Helenę Szajter, córkę Helenę Pisarską, Rudolfa, Stefanię Bijok, Józefa, Marię Szajter, Zbigniewa Krótki, Stanisławę Grubka; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Z okazji 60 urodzin Tadeusza z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, za opiekę i zdrowie, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej.

16.30 Różaniec - w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 KaplicaOpatrzności Bożej : Za + Stanisława Golasowskiego w 7 rocznicę śmierci, ++ jego rodziców.