Porządek nabożeństw 3 - 10.04.2022

Ogłoszenia duszpasterskie


„ Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.”  (św. Teresa z Lisieux )

03.04.2022 - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

7.30 – Za ++ rodziców Zofię, Karola Tomica, Marię, Franciszka Parchański, synów Emila, Franciszka i Huberta, 2 synowe, wnuków Łukasza i Romana; domostwo do Opatrzności Bożej. 

9.30Dziękczynna : Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Rudolfa – z okazji 75 urodzin. 

11.001. Za ++ Annę, Ferdynanda Węglarzy, Mariana Żmudę, wszystkich ++ z rodzin Gawłowski i Węglarzy. 

2. Za ++ Józefa, Zofię Gabzdyl, syna Bronisława, synową Annę, wnuczkę Jadwigę, ++ rodziców z obu stron: domostwo do Opatrzności Bożej. Chrzest : Hanna Maria Wawrzyczek 

16.15 - Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne 

17.00 – Za ++ Otylię i Antoniego Wieliczka.

04.04.2022 - Poniedziałek 

17.00 - Za ++ Michała, Emilię Żytkowskich, ++ teściów Zuzannę i Oskara.

05.04.2022 - Wtorek 

17.00 - 1. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę, + o. Ottona. 

2. Za ++ Martę, Erwina Żyła, Annę, Józefa Foltyn, ++ z rodzin Żyła, Foltyn, Belchowski.

06.04.2022 - Środa 

17.001. Za ++ Piotra Czakon, brata Jana, rodziców Zofię, Bolesława Czakon, teściów Bronisławę i Władysława Hernik. 

2. Za ++ Stefanię, Józefa Kuchejda, syna Stanisława, wnuczkę Jolantę, ++ z rodzin Kuchejda i Klimosz.

07.04.2022 - I Czwartek 

17.001.Dziękczynna – z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla Ks. Mariusza – z okazji urodzin. 

2. Za + Jolantę Ćwiertnia – w 1 rocznicę śmierci, + jej ojca Edwarda.

08.04.2022 - Piątek 

16.15 - Droga Krzyżowa 

17.00 - 1. Za ++ Marię, Jana Machej, syna Franciszka, Stefana Kowalczyka, Rozalię Możdzeń, Renatę Machej, wszystkich ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące. 

2. Za ++ Genowefę Drałus w rocznicę śmierci, męża Józefa, ++ rodzeństwo z rodzin Drałus i Ściskala.

09.04.2022 - Sobota 

8.00 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Machej oraz o życie wieczne dla Zmarłych z rodziny.

17.00 – Za + Tadeusza Kluza w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, dusze w czyśćcu cierpiące; za całe domostwo do Opatrzności Bożej.

10.04.2022 - NIEDZIELA PALMOWA (NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ)

7.30 - Za ++ Helenę, Emeryka Foltyn, dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 - Za ++ Annę, Mariana Kamińskich, Martę, Augustyna Szczypka, ++ z rodzin obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 – Za + Tadeusza Węglorz – od pocztu sztandarowego Rolników.

16.15 - Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne

17.00 - 1. Za + Erwina Lebiodę w 4 rocznicę śmierci.

2. Za + Karola Sufa – od Irka i Oli z rodziną.