Porządek nabożeństw 27.12.2020 - 03.01.2021

Ogłoszenia duszpasterskie


27.12.2020 NIEDZIELA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY : JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

7.30 Za ++ Jana i Antoninę, ++ synów Stanisława, Antoniego, Józefa, córkę Władysławę.

9.30 Rudnik: Za ++ dziadków Joannę, Gabriela Machej, Zofię, Adolfa Machej, Helenę, Albina Wawrzyczek, Jadwigę Borkowską - Kraut, + jej męża, ++ chrzestnych Józefa Machej i Józefa Wawrzyczek.

11.00 Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Morawiec - od syna Mariana z rodziną.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za + męża Alfreda Kraus w 25 rocznicę śmierci, rodziców Annę i Rudolfa Kraus, Czesławę i Franciszka Grześ, siostry Zofię Bajger, Krystynę Przewoźniak, ++ pokrewieństwo z obu stron.

28.12.2020 Poniedziałek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za + Andrzeja Warzechę w 5 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Dzierżęga, Sitko, Magiera.

29.12.2020 Wtorek

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 1. Za + Wandę Łabudek, + Wojciecha Łazarz, + Małgorzatę Motyka, + Helenę Szuster - 6 tygodni po śmierci.

2. Za ++ Marię Parchańską w 3 rocznicę śmierci, męża Franciszka, syna Emila, wnuka Łukasza, dusze w czyśćcu cierpiące.

30.12.2020 Środa

16.00 Rudnik: Za + Karola Czendlik.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za ++ Zofię, Henryka Kuś, ++ z rodzin Kuś i Żyła, dusze w czyśćcu cierpiące.

31.12.2020 Czwartek Wspomnienie Św. Sylwestra I , papieża

14.00 Rudnik : Dziękczynna - zakończenie Roku 2020

16.00 Dziękczynna - zakończenie Roku 2020

01.01.2021I P I Ą T E K NOWY ROK - 2021 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

7.30 Za Parafian

9.30 Rudnik : Za + Małgorzatę Motyka - od rodzin Machej i Cieślar.

11.00 Za + Marię Śleziak - od bratanka Przemysława z Anną i dziećmi z Kamesznicy.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za + Franciszka Wawrzyczka - od siostry Małgorzaty Parchańskiej.

02.01.2021 Sobota Wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za + Zofię Świeży - od rodziny Kudłacz z Kszczonowa.

03.01.2021 II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny, dla wnucząt o Dary Ducha Świętego i do Matki Bożej Królowej Pokoju o pokój dla Świata.

9.30 Rudnik : Z okazji 40 urodzin Anny Mikołajczyk z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Opatrzności Bożej w dalszym życiu.

11.00 Za + Marię Śleziak - od koleżanek z pracy - z oddziału.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za ++ Jana, żonę Antoninę, synów Stanisława, Antoniego, Józefa, córkę Władysławę z mężem Telesforem.