Porządek nabożeństw 23.-30.05.2021

Ogłoszenia duszpasterskie


Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. (św. Teresa z Lisieux)

23.05.2021 NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIETEGO

7.30 - 1. Za ++ męża Józefa Machej, matkę Annę Jojko, teściów Gabriela, Joannę Machej, ++ z rodzin Machej i Brachaczek, dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 - Rudnik : 1. Za + ojca Leopolda Winkler, ++ dziadków z obu stron ; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. Za ++ Irenę Ćwięczek, męża, ++ rodziców z obu stron.

11.00 - Za ++ Ferdynanda, Annę Węglarzy, Mariana Żmudę, wszystkich ++ z rodzin Węglarzy i Gawłowski.

16.30 - Majowe - w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 - Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Wiktorię, Alojzego Botorek, ++ rodzinę Botorkową i Trojanową.

19.00 - Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Marię Sufa, synów Karola i Andrzeja, rodziców, teściów, Krzysztofa Bijok, ++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; domostwo do Bożej Opatrzności.

24.05.2021 Poniedziałek ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

7.30 Za ++ Bronisławę, Franciszka Waleczek.

16.00 Rudnik : Za ++ Józefa Szajter, Helenę Szuster, Małgorzatę Motyka, Krzysztofa Mikołajczyk

16.30 Majowe

17.00 - 1. Za ++ rodziców Cecylię, Zbigniewa Koczy - od dzieci z rodzinami oraz za ++ dziadków.

2. Za + Franciszka Morawiec - od Radnych Gminy, Sołtysa i Rady Sołeckiej Kończyce Wielkie.

25.05.2021 Wtorek

16.30 Majowe

17.00- Za ++ Eugeniusza Waligórskiego, Józefa Pszczółkę, Janusza Koryckiego, wszystkich ++ z rodzin Pszczółka, Legierski, Waligórski.

18.00 - Kaplica Opatrzności Bożej : 1. Za + mamę Dominikę Tumas - od syna Jasia.

2. Za + Franciszkę Kamińską - od syna Stefana z rodziną.

26.05.2021 Środa Wspomnienie Św. Filipa Nereusza, prezbitera

16.00 - Rudnik : - Za ++ Józefa, Bronisławę, Gustawa, Tadeusza, Emilię, Karola Wawrzyczek, Antoninę, Stanisława Sztuchlik, Antoninę, Alojzję, Józefa Stoszek, Antoninę, Henryka Tomica, Barbarę, Franciszka Filipek .

16.30 Majowe

17.00 - 1. W intencji wszystkich Matek naszej Parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, a dla Zmarłych o radość wieczną.

2. Za + Marię Stolarz - od rodziny Koczy.

27.05.2021 Czwartek ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

16.30 Majowe

17.00 - 1. Za ++ Jana Gremlik - w rocznicę śmierci, żonę Zofię, zięcia Edwarda, wnuczkę Jolantę.

2. Za + Ottokara Tomicę - od Zarządu i zawodników LKS „ Błyskawica ” Kończyce Wielkie - Rudnik.

18.00 - Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek, Franciszkę Kamińską, ++ z rodzin Urbaniec, Konig, Mołek, Kamiński, + Krzysztofa Nogę; domostwo do Opatrzności Bożej.

28.05.2021 Piątek

16.00 - Rudnik : 1. Za ++ Wiktora, Helenę Żyła, syna Emanuela, zięcia Franciszka, Helenę, Andrzeja Polok, Elżbietę, Emila Eugeniusza i Marię Jurgała, Zofię, Gabriela Machej; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. Za + Krystynę Machej- od Edyty i Mirosława Loska.

17.00 - 1. Za + Jolantę Ćwiertnia, + Marka Motykę, + Władysława Brychcy, + Józefa Tomicę - 6 tygodni po śmierci.

2. Za + Martę Czauderna - od rodziny Pławeckich z Cieszyna.

29.05.2021 Sobota Wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

8.00 - Za ++ Zofię, Franciszka Chudy, ++ z rodzin Chudy, Żyła, Lach, Sabiniok, Kuchejda, Brzózka, Hawełka i Płaczek.

16.30 Majowe

17.00- 1. Za + Karola Czempiel w 4 rocznicę śmierci, ++ jego rodziców, rodzeństwo, teściów Annę i Jana Pinkas.

2. Za + Martę Czauderna - od kuzynek ze Strumienia.

30.05.2021 NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

7.30 - Za ++ męża Franciszka Wawrzyczka, syna Bronisława, brata Władysława, szwagrów Władysława i Franciszka, bratową Ludmiłę, rodziców Emilię, Józefa Pupek, Justynę, Franciszka Wawrzyczek, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

9.30 - Rudnik : 1. Z okazji 60 urodzin Leona z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w dalszym życiu.

2. Za + Annę Machej - od rodzin Majętny, Machej, Bukowski.

11.00 - Chrzty - Roczki

16.30 - Majowe - w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 - Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, synów Roberta i Henryka, synową Ernestynę, ++ z rodzin Wawrzyczek, Kamiński, Frysz ; domostwo do Opatrzności Bożej.

19.00 - Kaplica Opatrzności Bożej : Z okazji 40 urodzin Marzeny z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Opatrzności Bożej i zdrowie w dalszym życiu.