Porządek nabożeństw 20.-27.12.2020

Ogłoszenia duszpasterskie


20.12.2020 IV NIEDZIELA ADWENTU

7.30 Za ++ Zbigniewa Morski - Żmij, 2 synów, + Józefa Jakubiec, rodziców Emilię i Franciszka Matuszek, teściów, ++ rodzeństwo.

9.30 Rudnik : Za ++ Mariana Kamińskiego, żonę Annę, ++ z rodzin Staśko, Kamiński, Marię, Henryka Gach, Stanisława Piątek, Remigiusza Rebes; domostwo do Opatrzności Bożej. Roczek : Hanna, Janina Siąkała

11.00 W 65 rocznicę urodzin Marii z prośbą o zdrowie dla całej rodziny i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za ++ Marię, Bolesława Grzybek.

21.12.2020 Poniedziałek

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Roraty : Za ++ rodziców Elżbietę, Karola Matuszek, Józefa Lebiodę oraz o Boże błogosław. dla rodziny.

22.12.2020 Wtorek

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 1. Za + Zofię Świeży - od wnuczki Beaty z rodziną.

2. Za ++ Annę, Franciszka Żyła, syna Tadeusza, Agnieszkę, Karola Parchański, ++ z rodziny Łozowski.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie

23.12.2020 Środa

16.00 Rudnik : Za + Elżbietę Kopiec w 11 rocznicę śmierci.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Roraty : Z okazji 65 urodzin Elżbiety i 70 urodzin Karola z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

24.12.2020 Czwartek WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO

8.00 Za + Józefa Handzel w rocznicę śmierci, rodziców, teściów, ++ z rodziny, ++ Księży pracujących w naszej Parafii 

21.30 Rudnik : Jutrznia 22.00 Pasterka : Za Parafian

23.30 Jutrznia 24.00 Pasterka : Za Parafian

25.12.2020 Piątek UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

7.30 Za Parafian

9.30 Rudnik : Za ++ Otylię, Antoniego Wieliczka

11.00 Za ++ Annę, Ferdynanda Węglarzy, Mariana Żmudę, wszystkich ++ z rodzin Węglarzy i Gawłowski.

16.00 Uroczyste Nieszpory Kolędowe

17.00 Z ok. 16 urodzin Łukasza Stoszka z prośbą o Boże błogosław., Dary Ducha Świętego i opiekę Opatrzności Bożej.

26.12.2020 Sobota ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

7.30 W intencji Mieczysława z okazji 50 urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w dalszym życiu.

9.3Rudnik : Za ++ Franciszka, Walerię Niemczyk, Mariannę, Józefa Szajter, syna Edwarda, ++ Księży pracujących w naszej Parafii.

11.00 Za ++ Agnieszkę, Jana Tomica, Stefana i Stefanię Golec.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za ++ Cecylię, Zbigniewa Koczy.

27.12.2020 NIEDZIELA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY : JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

7.30 Za ++ Jana i Antoninę, synów Stanisława, Antoniego, Józefa, + córkę Władysławę.

9.30 Rudnik : Za ++ dziadków Joannę, Gabriela Machej, Zofię, Adolfa Machej, Helenę, Albina Wawrzyczek, Jadwigę Borkowską - Kraut, + jej męża, ++ chrzestnych Józefa Machej i Józefa Wawrzyczek

11.00 Za + mamę Helenę Morawiec - od syna Mariana z rodziną.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za ++ Alfreda Kraus w 25 rocznicę śmierci, rodziców Annę i Rudolfa Kraus, Czesławę, Franciszka Grześ, siostry Zofię Bajger, Krystynę Przewoźniak, ++ pokrewieństwo z obu stron.