Porządek nabożeństw 18.-25.10.2020

Ogłoszenia duszpasterskie


18.10.2020 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za ++ synów Kazimierza i Józefa Pasickich, ich ojca Józefa, dziadków, ++ z rodzin Hanzel, Buchta,

Stefanię Frączkiewicz, Anielę Penkala, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej..

9.30 Rudnik : Za + Alojzego Nowak w 10 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo, dusze

w czyśćcu cierpiące ; domostwo do Opatrzności Bożej .

11.00 1. Z okazji 40 rocznicy ślubu Małgorzaty i Władysława z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej w dalszym życiu.

2. Z okazji 40 urodzin Marzeny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w dalszym życiu.

16.30 Różaniec - w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Mateusza Gremlik, syna Tadeusza, ++ rodziców i teściów.

19.10.2020 Poniedziałek

16.30 Różaniec

17.00 Za ++ Helenę Mitas w 11 rocznicę śmierci, męża Tadeusza w 5 rocznicę śmierci, ich rodziców, braci Władysława i Franciszka, + Bronisława Stuchlik, rodziców Alojzego i Annę, brata Józefa, szwagierkę Halinę, ++ pokrewieństwo.

20.10.2020 Wtorek Wspomnienie Św. Jana Kantego, prezbitera, patrona diecezji

16.30 Różaniec

17.00 Za ++ Alojzego Gospodarczyka w 28 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Gospodarczyk, Gabzdyl, Gołofit, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego dla Wojtka z okazji urodzin i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

21.10.2020 Środa

16.00 Rudnik : Za ++ Władysławę, Franciszka Kłósko, ++ z rodzin Lebioda, Chmiel, Klocek.

16.30 Różaniec17.00 Za ++ Antoninę, Alojzję, Józefa Stoszek, ++ z rodzin Wawrzyczek, Sztuchlik, Tomica, Filipek

22.10.2020 Czwartek Wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża

16.30 Różaniec

17.00 1. Z okazji 60 urodzin ślubu Heleny i Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata.

2. Za ++ Edwarda Foltyn, żonę Danielę, rodziców, rodzeństwo, + Stanisława Kuczaj, + Marię Tengler, ++ z rodzin Foltyn, Wiśniowski, Kuczaj i Rakoczy.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Jana, Antoninę, synów Stanisława, Józefa, Antoniego, córkę Władysławę.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie

23.10.2020 Piątek

16.00 Rudnik : Za ++ Franciszka Tomicę, żonę Joannę, Jana Parchańskiego, żonę Stefanię, córki Irenę i Helenę..

16.30 Różaniec

17.00 Msza św. szkolna : Z okazji 45 urodzin Edyty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej w dalszym życiu.

24.10.2020 Sobota

8.00 Za ++ Zofię, Franciszka Machej, syna Alojzego, ++ z rodzin Handzel i Machej, ++ Helenę i Erwina Herman.

16.30 Różaniec

17.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Przemysława z okazji imienin.

25.10.2020 NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

7.301. Z okazji 18 urodzin Michała z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej

i Św. Michała Archanioła.

2 W 40 rocznicę ślubu Elżbiety i Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Opatrzności Bożej i wstawiennictwo Matki Bożej w dalszym życiu.

9.30 Rudnik : Za ++ rodziców Józefa, Rozalię Staniek, brata Romana, dziadków z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 1. Z okazji 40 rocznicy ślubu Renaty i Marka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

2. Chrzest : Liwia Cichoń

16.30 Różaniec - w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 KaplicaOpatrzności Bożej : Za ++ Zofię Żyła w 8 rocznicę śmierci, rodziców Stanisława i Agatę, + Pawła Zawadę, Agatę Kulaez, Marię, Alojzego Żyła.