Porządek nabożeństw 1. - 8.01.2023

Ogłoszenia duszpasterskie


„ Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów ” ( św. Teresa z Lisieux )

01.01.2023 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

7.30 - Za Parafian

9.30 - Za + Helenę Żerdka – od rodzin Hanzel i Herman. 

11.00 – Za + Anielę Pucek – od Marii z rodziną. 

16.30Nieszpory 

17.00 – Za + Adelę Tomica – od koleżanek z pracy ze Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

02.01.2023 - Poniedziałek Wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła 

17.00 - 1. Za + Halinę Kuchejda – od Kasi i Mariana. 

2. Za + Helenę Bizoń – od Andrzeja i Marii Bizoń.

03.01.2023 - Wtorek

17.00 1. Za ++ Józefa, Stefanię Kuchejda, syna Stanisława, wnuczkę Jolantę, ++ z rodzin Kuchejda i Klimosz. 

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w minionym roku, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny oraz za przyczyną Matki Bożej Królowej Pokoju o pokój na świecie.

04.01.2023 Środa

16.00 – Rudnik : Za ++ Pawła Teper, Grzegorza Gil, dziadków Weronikę, Pawła Teper, Alojzję, Mateusza Ściskała; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 - Za + Elżbietę Kopiec, rodziców Walerię i Tadeusza oraz brata Edwarda.

05.01.2023 I Czwartek

16.00 - GODZINA ŚWIĘTA

17.00 - 1. Za + Helenę Bizoń – od Eugenii Szuster. 

2. Za + Marię Kula – od członkiń KGW w Kończycach Wielkich.

06.01.2023 I Piątek UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

7.30 - Za + Marię Żyła - w 3 rocznicę śmierci, + męża Wilhelma – w 7 rocznicę śmierci, ++ z rodziny.

9.30 - Rudnik : Za + Karola Czendlik. 

11.00 – Za + Annę Wątroba – w 2 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Wątroba, Machej, Majętny, Paruzel, Sobótka, Stoszek. 

15.00 Koncert Kolęd

17.00 - Za + Helenę Bizoń – od rodziny Stoszek.

07.01.2023 I Sobota 

8.00 - Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

17.00 – Za + Józefa Stoły – w 4 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, rodzeństwo, zięcia Józefa, ++ z rodzin Handzel, Stoły, Zahraj, Matuszek. 

08.01.2023 NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

7.30 - Za + Helenę Bizoń – od rodziny Piekar.

9.30 - Rudnik : Za + Władysława Tomicę w 12 rocznicę śmierci, rodziców Teofila i Anielę, brata Ottokara, siostrę Irenę, teściów Antoniego i Aurelię Szajter; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 - Za + Józefa Słowik – od sąsiadów z ul. Pilotów P. Stoszek i P. Zalewscy. 

16.30 Nieszpory 

17.00 - Za ++ Annę, Jana Waleczek, ++ z rodziny.