Informacja dot. naszego cmentarza

Ogłoszenia duszpasterskie


Szanowni Parafianie i wszyscy posiadający groby na naszym cmentarzu

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią, postanowiliśmy uporządkować sprawę opłat za groby oraz kwestię ponownego pochówku w grobach starszych, od wielu lat nieopłaconych.

Przypominamy, że jest zalecenie władz dotyczące wszystkich cmentarzy (komunalnych i parafialnych), aby administratorzy prowadzili je w taki sposób, by wykorzystywać do pochówku stare groby, oszczędzając nowe miejsca. Na niektórych grobach pojawiły się naklejki z informacją o braku opłaty. Jeśli po dniu Wszystkich Świętych nikt nie zgłosi roszczeń do tych grobów, zostaną one użyte do powtórnego pochówku, zgodnie z obowiązującym prawem.

Dziękujemy osobom, które dobrowolnie zrezygnowały z niektórych grobów, należących do ich rodziny. Zdajemy sobie sprawę, że zdarzają się sytuacje, iż z całej rodziny pozostała jedna żyjąca osoba, której nie stać na opłatę kilku grobów należących do członków rodziny, za które już od lat nie wpłynęła żadna opłata. W tej sytuacji zachęcamy, aby taka osoba skontaktowała się z Parafią i podpisała dobrowolne zrzeczenie się tych grobów, aby mogły zostać użyte do ponownego pochówku.

Dziękujemy wszystkim za zrozumienie i pomoc w uporządkowaniu spraw cmentarza.