Wydarzenia

Dodano: 04.01.2020

Krzyz

Odnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich

Odnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich zostało zrealizowane w ramach projektu o nr. rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001886 pn. Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyńki – Těšinké Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Partnerami projektu „Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví” są Gmina Hażlach, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich oraz Římskokatolická farnost Český Těšín (Republika Czeska)

Dodano: 23.02.2018

Krzyz

Rekolekcje Wielkopostne 2018

Rekolekcje Wielkopostne
III Niedziela Wielkiego Postu

NIEDZIELA - 4 marca 2018, PONIEDZIAŁEK - 5 marca 2018,
WTOREK - 6 marca 2018, ŚRODA - 7 marca 2018 - Zakończenie Rekolekcji